นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทอีวี มี พลัส จำกัด (“เรา”) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือและ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ผู้ช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม บันทึกการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เป็นต้น และเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เรา ทราบว่าท่านเข้าใช้งานหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

เราใช้งานคุกกี้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน รวมถึงเพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

 • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
 • ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
 • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น เรามีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook, Line

4. ประเภทและวัตถุประสงค์ของคุกกี้

คุกกี้ที่เราใช้งาน แบ่งประเภทและวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานพื้นฐานและการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมหากปราศจากคุกกี้ประเภทนี้ เช่น การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้ง เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมและใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงช่วยให้เราสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ เช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจดจำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม โดยข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของเราในการวัดผลและปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น และเพื่อให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำตัวท่าน เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านตั้งค่าไว้ เช่น ภาษา หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานหรือสนใจผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา รวมถึงเพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ความเหมาะสมและตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

5. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

คุกกี้ที่เราใช้งาน อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราวเซอร์ (Browser)
 2. คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของท่าน ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไป มีความง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของท่านมากขึ้น
6. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ได้ โดยการกำหนดค่าในหน้าการตั้งค่าของแต่ละบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องใช้งานคุกกี้บางประเภทเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกปิดการทำงานคุกกี้บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการทำงานบางส่วนบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ และอาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่างนี้

7. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยเราจะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราขอให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา

8. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่